کیپد کنترل لمسی این مدل کیپد یک صفحه لمسی بدون نمایشگر دارد که در کنار ظاهر زیبا از قیمت مناسبی برخوردار است . امکان کنترل دزدگیر و خروجی هادر این مدل امکان پذیر است.

کیپد کنترل لمسی
این مدل کیپد یک صفحه لمسی بدون نمایشگر دارد که در کنار ظاهر زیبا از قیمت مناسبی برخوردار است .
امکان کنترل دزدگیر و خروجی هادر این مدل امکان پذیر است.