این مدل چشمی از سری بی سیم تولیدات آنیک است که بیشتر برای ساختمان هایی که نمی خواهند سیم کشی شود مورد استفاده قرارمی گیرد. از باتری کتابی ۹ ولت تغذیه می کنند که مصرف باتری رابطه مستقیم با مکان نصب دارد.