این چشمی سنسور با کیفیت بالایی دارد که به راحتی هر حرکتی را تا زاویه ۱۴۰ درجه و به طول ۱۴ متر دریافت می کند مقاومت خروجی بسیار پایینی دارد که برای سیم کشی در مسافت های بلند تر مناسب است.

این چشمی سنسور با کیفیت بالایی دارد که به راحتی هر حرکتی را تا زاویه ۱۴۰ درجه و به طول ۱۴ متر دریافت می کند مقاومت خروجی بسیار پایینی دارد که برای سیم کشی در مسافت های بلند تر مناسب است.