چشمی حرکتی با سیم از سری چشمی های حرکتی رایج که دارای سنسور با کیفیت، خروجی مناسب وطول برد و زاویه دید بالایی است. امکان تنظیم جامپر پالس و تغییر نوع خروجی (NC-NO) از قابلیت های این مدل چشمی است.

چشمی حرکتی با سیم
از سری چشمی های حرکتی رایج که دارای سنسور با کیفیت، خروجی مناسب وطول برد و زاویه دید بالایی است.
امکان تنظیم جامپر پالس و تغییر نوع خروجی (NC-NO) از قابلیت های این مدل چشمی است.