اگرجریان مصرفی، بیشترازجریان خروجی دزدگیر باشد لازم است از رله واسط استفاده شود.ولتاژ بوبین این رله ها ۱۲ ولت وخروجی تا ۱۰ آمپر دارد.

اگرجریان مصرفی، بیشترازجریان خروجی دزدگیر باشد لازم است از رله واسط استفاده شود.ولتاژ بوبین این رله ها ۱۲ ولت وخروجی تا ۱۰ آمپر دارد.