فرکانس کاری 433MHz کد لرن برد بلند باتری 3 عدد سه ولت بدنه فلزی و درب دار قابلیت ارتباط با دستگاه دزدگیر اسکام مدل های SW610

فرکانس کاری 433MHz کد لرن
برد بلند

باتری 3 عدد سه ولت

بدنه فلزی و درب دار
قابلیت ارتباط با دستگاه دزدگیر اسکام مدل های SW610